Hjärt- & Lungräddning

D-HLR (Hjärt och lungräddning)

  • Grundläggande utbildning i första hjälpen och handhavande av defibrillator.
  • Praktiska Övningar med defibrillator efter genomgången utbildning.
  • Kursbevis i DHLR utfärdas.

Utbildningstid: 6 timmar

Hjärt-lungräddning

  • Omhändertagande livlös person
  • Utföra HLR på ett enkelt och korrekt sätt
  • Fysiologi
  • Kursbevis efter genomgången utbildning

Utbildningstid: 3 timmar

UAAB erbjuder i Samarbete med Thomas Fältsjö

Utbildar kursdeltagare från små till stora företag samt privatpersoner. För kostnadsförslag och tidsbokning ber vi Er vänligen kontakta oss!